Cyfrowi nomadzi, czyli praca w tropikach

O tym kim są cyfrowi nomadzi (nomadowie?) i dlaczego fajnie pracować zdalnie i jeszcze co w tym jest słabego (słabe strony są).